Financie

Financie možno definovať ako odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá pohybom peňazí, obehom peňazí medzi rôznymi subjektmi, ukladaním úspor a ďalšími peňažnými operáciami . Právne predpisy regulujú výkon povolaní v oblasti finančného poradenstva a finančného sprostredkovania, bankovníctva či poisťovníctva.  

Finančné poradenstvo = finančný poradca / finančné sprostredkovanie = finančný agent

Finančný poradca je oprávnený poskytovať len finančné poradenstvo, ktoré spočíva v tom, že klient si zaplatí finančného poradcu, aby pre neho vybral najvýhodnejšiu finančnú službu, ktorá sa poskytuje na trhu. Finančný agent je oprávnený poskytovať len finančné sprostredkovanie, pričom finančného agenta platí finančná inštitúcia, v prospech ktorej finančný agent dohodol s klientom finančnú službu.

Výkon týchto povolaní je upravený zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.