Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti je možné prevádzkovať len na základe licencie, ktorú udeľuje na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osobe Krajské riaditeľstvo PZ, okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorú na základe žiadosti FO alebo PO udeľuje Ministerstvo vnútra SR. Zákon č.473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v § 2 vymedzuje štyri druhy bezpečnostnej služby, medzi ktoré patrí aj odborné poradenstvo a príprava.  

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Bezpečnosť
Žiadosti o vydanie povolenia / licencie

Na prevádzkovanie strážnej služby ako druhu bezpečnostnej služby zahŕňajúcej rôzne činnosti akými sú ochrana majetku, ochrana osôb, ochrana pri preprave, zabezpečovanie poriadku, bezpečnostné systémy, plán ochrany, či monitorovanie činnosti osôb potrebuje potencionálny budúci prevádzkovateľ získať licenciu, na udelenie ktorej musí ako žiadateľ o licenciu spĺňať všeobecné podmienky stanovené zákonom. Tieto podmienky sa pre fyzické a právnické osoby líšia. Naša advokátska kancelária Vám poskytne komplexné právne služby v otázkach týkajúcich získania licencie na prevádzkovanie strážnej služby, vrátane právneho poradenstva, posúdenia splnenia podmienok pre udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby v konkrétnom prípade ako aj následnej odbornej prípravy potrebných dokumentov, či iných súvisiacich úkonov.  

Na vyžiadanie

Na prevádzkovanie detektívnej služby ako druhu bezpečnostnej služby zahŕňajúcej rôzne činnosti akými sú hľadanie osoby, hľadanie majetku, či získavanie údajov potrebuje potencionálny budúci prevádzkovateľ získať licenciu, na udelenie ktorej musí ako žiadateľ o licenciu spĺňať všeobecné podmienky stanovené zákonom. Tieto podmienky sa pre fyzické a právnické osoby líšia. Naša advokátska kancelária Vám poskytne komplexné právne služby v otázkach týkajúcich získania licencie na prevádzkovanie detektívnej služby, vrátane právneho poradenstva, posúdenia splnenia podmienok pre udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby v konkrétnom prípade ako aj následnej odbornej prípravy potrebných dokumentov, či iných súvisiacich úkonov.  

Na vyžiadanie

Na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou ako druhu bezpečnostnej služby potrebuje potencionálny budúci prevádzkovateľ získať licenciu. Na udelenie licencie je však potrebné, aby žiadateľ spĺňal osobitné podmienky, ktoré sa odlišujú v závislosti od toho, či je osobou žiadateľa o licenciu fyzická, alebo právnická osoba. Poskytneme Vám komplexné právne služby v otázkach týkajúcich získania licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, vrátane právneho poradenstva, posúdenia splnenia podmienok pre udelenie licencie v konkrétnom prípade ako aj následnej odbornej prípravy potrebných dokumentov, či iných súvisiacich úkonov.  

Na vyžiadanie

Spoznajte bližšie naše služby

Niektoré činnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať len po udelení špeciálneho povolenia, licencie alebo osvedčenia príslušným orgánom verejnej moci. Výkon týchto činností je regulovaný právnymi predpismi a je možné ich vykonávať až po splnení podmienok, ktoré sú týmito právnymi predpismi ustanovené. Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie (regulovanú činnosť), na to, aby ste mali prístup k danému povolaniu (činnosti) musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky, a/alebo predtým, ako povolanie (činnosť) môžete začať vykonávať sa zaregistrovať na príslušnom profesijnom orgáne.

Získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti vie a môže byť veľmi časovo náročná záležitosť. Pre klienta je preto jednoduchšie a efektívnejšie si prípravu samotnej žiadosti o povolenie outsourcovať, aby mohol svoj čas investovaný do rozbiehania alebo rozvíjania podnikania venovať dôležitejším úlohám.

Áno, tieto typy činností máme zvládnuté, mnohé niekoľkokrát a viaceré z nich robíme pravidelne, aj keď nie sú pre slovenský trh úplne bežné. Preto sa žiadosti o získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, v porovnaní so zakladaním bežných spoločností, nerobia tak často.

Niektoré oprávnenia, napríklad licencie v oblasti hazardných hier vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky, sú platné len na našom území. V prípade, že chcete podnikať v tejto oblasti v zahraničí (Európskej únií), musíte získať ekvivalent tejto licencie v príslušnej krajine. Zistiť, či je Vaša činnosť osobitne regulovaná aj v inej krajine EÚ a zároveň pomôcť s registračným procesom v týchto krajinách Vám môže aj naša advokátska kancelária.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Veľmi radi Vám zodpovieme akékoľvek otázky. Sme Vám plne k dispozícií.