Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Osoby a podniky, ktoré majú záujem o vybavenie licencií v oblasti dopravy, či už medzinárodnej alebo vnútroštátnej, budú musieť dodržať osobitný postup podľa Zákona, ktorý reguluje konkrétnu oblasť v doprave, na ktorú sa fyzická alebo právnická osoba chce zamerať.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Doprava - Žiadosti o vydanie
povolenia / licencie

Na účely podnikania v oblasti nákladnej prepravy tovaru s vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony (pri medzinárodnej preprave) je nutné disponovať povolením na výkon prevádzkovania nákladnej cestnej dopravy a to na každé jednotlivé vozidlo vykonávajúce nákladnú dopravu.

2 000 €

Na účely podnikania v oblasti nákladnej prepravy tovaru s vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (pri vnútroštátnej preprave) je nutné disponovať povolením na výkon prevádzkovania nákladnej cestnej dopravy a to na každé jednotlivé vozidlo vykonávajúce nákladnú dopravu.

2 000 €

Spoznajte bližšie naše služby

Niektoré činnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať len po udelení špeciálneho povolenia, licencie alebo osvedčenia príslušným orgánom verejnej moci. Výkon týchto činností je regulovaný právnymi predpismi a je možné ich vykonávať až po splnení podmienok, ktoré sú týmito právnymi predpismi ustanovené. Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie (regulovanú činnosť), na to, aby ste mali prístup k danému povolaniu (činnosti) musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky, a/alebo predtým, ako povolanie (činnosť) môžete začať vykonávať sa zaregistrovať na príslušnom profesijnom orgáne.

Získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti vie a môže byť veľmi časovo náročná záležitosť. Pre klienta je preto jednoduchšie a efektívnejšie si prípravu samotnej žiadosti o povolenie outsourcovať, aby mohol svoj čas investovaný do rozbiehania alebo rozvíjania podnikania venovať dôležitejším úlohám.

Áno, tieto typy činností máme zvládnuté, mnohé niekoľkokrát a viaceré z nich robíme pravidelne, aj keď nie sú pre slovenský trh úplne bežné. Preto sa žiadosti o získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, v porovnaní so zakladaním bežných spoločností, nerobia tak často.

Niektoré oprávnenia, napríklad licencie v oblasti hazardných hier vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky, sú platné len na našom území. V prípade, že chcete podnikať v tejto oblasti v zahraničí (Európskej únií), musíte získať ekvivalent tejto licencie v príslušnej krajine. Zistiť, či je Vaša činnosť osobitne regulovaná aj v inej krajine EÚ a zároveň pomôcť s registračným procesom v týchto krajinách Vám môže aj naša advokátska kancelária.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Veľmi radi Vám zodpovieme akékoľvek otázky. Sme Vám plne k dispozícií.

Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka