Stručný prehľad našich služieb v oblasti blockchain

Komplexný balík pri zvolení vhodnej formy podnikania - blockchain

Každý podnikateľský zámer založený na technológií distribuovanej databázy transakcií so sebou prináša množstvo právnych otázok. Či už sa jedná o otázky zmluvných vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi, ochrany duševného vlastníctva, daňových, či regulačných otázok, náš balík právnych služieb poskytuje prehľad možností a návrhy najefektívnejších riešení v každej oblasti. 

Emisia finančných nástrojov na Blockchain-e (STO)

Nariadenie o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch EÚ odo dňa 23. 03. 2023. V zmysle tohto nariadenia a po zavedení novej podoby cenného papiera do zákona o cenných papierov (t. j. podoby DLT, popri listinnej a zaknihovanej) je možné v rámci EÚ emitovať, evidovať, prevádzať a uschovávať prevoditeľné cenné papiere - akcie a dlhopisy v podobe kryptoaktív. Uvedené predstavuje alternatívnu formu financovania podnikateľských zámerov, ktorá má nepochybný potenciál privodiť konkurečnú výhodu pre subjekty, ktoré ju využijú.

Emisia NFT

Emisa NFT môže predstavovať alternatívny zdroj príjmov mnohých tvorcov obsahu a iných subjektov.

Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Budúcnosť právneho poradenstva je založená na inovatívnom, kreatívnom a zodpovednom prístupe pri poskytovaní právnych služieb. Aj vďaka tomu nastavujeme nový štandard poskytovania právneho poradenstva, reflektujúci aktuálne potreby a požiadavky klientov.

Aby klienti našli to, čo hľadajú a aby dostali presne to, čo požadujú. Pretože spokojnosť klienta je našim záväzkom.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services