IP law | Právo duševného vlastníctva

Registrácia národnej ochrannej známky a dizajnu

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva a autorského práva pri registrácií ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva.

Registrácia ochrannej známky EÚ

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva a autorského práva pri registrácií ochrannej známky na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Registrácia medzinárodnej ochrannej známky

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva a autorského práva pri registrácií ochrannej známky na príslušné kontaktné miesto.

Registrácia úžitkového vzoru

Zapísaný úžitkový vzor platí iba na území toho štátu, v ktorom bol zapísaný do registra a jeho komerčné využívanie sa vzťahuje iba na územie tohto štátu. V prípade, že budete požadovať a potrebovať právne poradenstvo pri prihláške, resp. zápise úžitkového vzoru aj v zahraničí, môžeme zrealizovať aj tento variant.

Registrácia patentovej prihlášky

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva a autorského práva pri registrácií patentovej prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva.

Registrácia európskej patentovej prihlášky

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva a autorského práva pri registrácií patentovej prihlášky na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Registrácia medzinárodnej patentovej prihlášky

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva a autorského práva pri registrácií patentových prihlášok na príslušné kontaktné miesto.

Sledovanie a monitoring ochrannej známky, patentu alebo úžitkového vzoru

Pravidelná kontrola ochrannej známky, aby bez Vášho vedomia nebola zaregistrovaná podobná ochranná známka, patent alebo úžitkový vzor.

Porušenie práv k ochrannej známke

Právne poradenstvo k rôznym druhom sporov a zastupovanie v týchto sporoch v oblasti porušenia práv duševného vlastníctva.

Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Budúcnosť právneho poradenstva je založená na inovatívnom, kreatívnom a zodpovednom prístupe pri poskytovaní právnych služieb. Aj vďaka tomu nastavujeme nový štandard poskytovania právneho poradenstva, reflektujúci aktuálne potreby a požiadavky klientov.

Aby klienti našli to, čo hľadajú a aby dostali presne to, čo požadujú. Pretože spokojnosť klienta je našim záväzkom.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 


Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka