Právo hospodářské soutěže

Zastupujeme klienty také ve sporech vzniklých z porušení hospodářské soutěže. Máme zkušenosti se zastupováním při uplatňování nároků z porušení práva hospodářské soutěže Evropské unie kartelovou dohodou v oblasti prodeje a nákupu nákladních motorových vozidel a ve sporech o zdržení se nekalosoutěžního jednání.

Podíleli jsme se na připomínkování návrhu novely zákona o léčivech a v této souvislosti i podání podnětu na Evropskou komisi z důvodu nesouladu navrhované právní úpravy slovenského zákona s primárním právem Evropské unie (konkrétně porušení zásady volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu Evropské unie).

Pro své klienty poskytujeme právní poradenství v oblasti hospodářské soutěže například iv posouzení vertikálních dohod mezi výrobci a distributory zboží, zajišťovaly jsme právní stanovisko pro klienta týkající se zamezení kartelů mezi výrobci a distributory zdravotnických prostředků na slovenském trhu.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Právo hospodářské soutěže

Máte zájem o tuto službu?