Smluvní právo v obchodněprávních vztazích

V této oblasti se advokátní kancelář specializuje zejména na smlouvy v oblasti obchodního práva, korporátního práva a autorského práva, kde má bohaté zkušenosti s přípravou smluvní dokumentace ve všech fázích její přípravy - od předsmluvních jednání, po koncipování a připomínkování smluv i právního zastoupení při uplatňování nároků z porušení smluv a to zejména v těchto oblastech IT řešení resp. v oblasti přípravy a tvorby počítačových programů av oblasti zacházení se specializovanými automatickými systémy - smlouvy o dílo, autorská smlouvy, licenční smlouvy, servisní smlouvy, smlouvy o poskytování maintenance, smlouvy u koupi specializovaných zařízení ze zahraničí (EU i třetí země), v oblasti práva rodinných společností av oblasti akvizic společností - specializované dohody akcionářů a dohody společníků tzv. shareholder agreements (SHA), dohody upravující vnitřně vztahy v rámci rodinných společností (více informací v sekci Právo rodinných společností), smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o prodeji podniku, fúze společností, v oblasti veřejných zakázek - příprava obecné smluvní dokumentace, příprava smluv dle požadavků a předmětu zakázky - smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb.

Kromě výše uvedených smluvních typů je advokátní kancelář schopna připravit jakoukoliv inominátnu / nepojmenovanou smlouvu, při níž je třeba využít nejen odborné právní a obchodní zkušenosti, ale také kreativitu a moderní progresivní myšlení a to podle individuálních požadavků a představ klienta.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Smluvní právo v obchodněprávních vztazích

Máte zájem o tuto službu?