Spotřebitelské právo

Máme zkušenosti při poskytování právního poradenství a služeb v oblasti spotřebitelského práva. V rámci ochrany spotřebitele vůči obchodním společnostech zajišťujeme analýzu stavu ochrany spotřebitele u konkrétního provozovatele včetně přípravy, koncipování a vypracování spotřebitelských smluv, všeobecných obchodních podmínek, reklamačních řádů, formulářů na odstoupení od smlouvy a dalších dokumentů legislativou vyžadovaných dokumentů ve smyslu platné legislativy. Podílíme se na připomínkování a právním auditu stávajících všeobecných obchodních podmínek a reklamačních řádů.

Pro své klienty poskytujeme také právní poradenství související s nastavením elektronického obchodu provozovatelů v souladu se zákony na ochranu spotřebitele a legislativou Evropské Unie, včetně implementace ochrany osobních údajů směrnice GDPR.

V případě potřeby poskytujeme zastupování v soudních řízeních vyplývajících z rozhodnutí správních orgánů a řízeních před Slovenskou obchodní inspekcí.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Spotřebitelské právo

Máte zájem o tuto službu?