Ako postupovať v prípade, že vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora je aj subjekt verejnej správy iného štátu? Kto bude považovaný za konečného užívateľa výhod v prípade, že jediným subjektom, spĺňajúcim kritériá uvedené v §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je tento subjekt?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Ako postupovať v prípade, že vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora je aj subjekt verejnej správy iného štátu? Kto bude považovaný za konečného užívateľa výhod v prípade, že jediným subjektom, spĺňajúcim kritériá uvedené v §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je tento subjekt?

Domnievame sa, že ak sa jedná o subjekt verejnej správy a teda subjekt, ktorý ako taký neprodukuje zisk, nemožno určiť žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vo vyššie uvedenom prípade by sa teda za konečných užívateľov výhod mali považovať osoby podľa §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, t.j. členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

V tomto prípade ZRPVS nepozná výnimku, resp. odlišný režim určovania konečného užívateľa výhod. Aj pri subjektoch, ktoré sú "subjektami verejnej správy iného štátu" je potrebné preveriť, či v rámci tohto subjektu niet fyzickej osoby, ktoré by požívala prostredníctvom účasti subjektu verejnej správy na partnerovi verejného sektora určitý hospodársky prospech. Samozrejme predpokladáme, že vo väčšine prípadov nebude skutočne možné fyzickú osobu podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. určiť a teda ako konečný užívateľ výhod sa zapíše vrholový manažment subjektu verejnej správy. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".