Informačný systém registra partnera verejného sektora – IS RPVS

Hronček & Partners, s. r. o. ako oprávnená osoba, ponúka svojim klientom, resp. partnerom verejného sektora (ďalej len „PVS“) osobitý informačný systém. Cieľom informačného systému je predovšetkým zjednodušiť PVS celý administratívny proces súvisiaci s overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod a zároveň zabezpečuje garanciu kvality a odbornosti.

Informačný systém bol vytvorený v spolupráci s renomovanou českou IT firmou a zabezpečuje naším klientom, resp. partnerom verejného sektora predovšetkým: