Hronček & Partners, s. r. o. ako oprávnená osoba, ponúka svojim klientom, resp. partnerom verejného sektora (ďalej len „PVS“) osobitý informačný systém. Cieľom informačného systému je predovšetkým zjednodušiť PVS celý administratívny proces súvisiaci s overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod a zároveň zabezpečuje garanciu kvality a odbornosti.

Zjednodušená registrácia partnerov verejného sektora

UPOZORNENIE

Od tzv. zimnej verifikácie 2023, resp. od vyžiadania podkladov ku overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora k 31.12.2023 (tj. od 27.11.2023) využívame nový informačný systém na správu registrácií a verifikácií partnerov verejného sektora. Partnerom, ktorých pravidelne overujeme, príde odkaz na prihlásenie do ich konta na e-mail. Na tomto odkaze nájdete Vaše konto RPVS, ktoré funguje rovnako, ako pôvodné IS RPVS, na ktoré ste zvyknutí.

Informačný systém registra partnera verejného sektora – IS RPVS bol vytvorený v spolupráci s renomovanou českou IT firmou a zabezpečuje naším klientom, resp. partnerom verejného sektora predovšetkým:

RPVS ako základ pre obchod so štátom

Ak ste partnerom verejného sektora, tak sa Vám môže stať, že pri obchodnom styku alebo v konaní pred orgánmi verejnej moci od Vás budú požadovať potvrdenie o tom, že ste zapísaný v registri parterov verejného sektora, potvrdenie o zápise údajov v registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „RPVS“) alebo samotný výpis údajov z RPVS, a to pre rôzne účely napríklad verejného obstarávania alebo preukázania splnenia si zákonnej povinnosti zápisu do RPVS. Mnoho partnerov v takejto situácii zostane zaskočených a nevedia ako ďalej postupovať, respektíve sa obracajú so žiadosťou o vystavenie potvrdenia alebo výpisu z RPVS na oprávnenú osobu.