Referencie


parkovacie systémy


dovoz originálnej kozmetiky, zdravotníckych pomôcok a liekov


výroba a dodávka presných plastových výliskov pre strojárenský a elektrotechnický priemysel


prevádzkovanie ambulantných kúpeľných služieb rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb


prevádzkovanie rezidentských a návštevníckych parkovacích miest v Martine


prenájom výrobných a skladových priestorov, kancelárií, reklamných a parkovacích plôch, dodávky tepla, pary, vody, elektrickej energie


opravy vyhradených technických elektrických zariadení


prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia – polikliniky vrátane ambulancií


vnútroštátna a medzinárodná preprava, špedícia a zasielateľstvo


Predaj elektroinštalačného materiálu, káblov, vodičov, svietidiel, komunikačnej techniky, vzduchotechniky, bleskozvodov, náradia, konektorov, meracích strojov, vykurovacej techniky, rozvádzačov


bankovníctvo 

Register partnerov verejného sektora

V rozšírenom vyhľadávaní vyhľadať podľa "oprávnenej osoby" a zadať IČO Hronček & Partners s.r.o. 47248327

Poradenská skupina
ADVICE CENTRE

Skupina ADVICE CENTRE spája poradenské spoločnosti, ktoré poskytujú špičkové služby pri využití vzájomných synergií právnikov, konzultantov a poradcov z viacerých oblastí.

Partnerstvá

Doing Business

Certifikát zo Svetovej banky za aktívny prínos advokátskej kancelárie pri projekte „Doing Business in European Union 2018: Slovakia“. Svetová banka vyhodnocuje reguláciu podnikateľského prostredia a jej vplyv na miestnych podnikateľov v piatich mestách na Slovensku: v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave a Žiline.


Združenie účtovníkov Slovenska

Združenie účtovníkov Slovenska

Občianske združenie zamerané na združovanie, rozvoj a podporu profesie účtovníkov a personalistov a šírenie ich dobrého mena. ZUSK prispieva k rozvoju profesie účtovníkov a personalistov, k lepšiemu spoločenskému postaveniu týchto profesií a ich vzdelávaniu, pričom chránia záujmy a hodnoty týchto profesií, zjednávajú výhody s tretími stranami.