Ako v praxi postupovať, ak dôjde k zmene zapísaných údajov o oprávnenej osobe (napr. zmena obchodného mena)?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Ako v praxi postupovať, ak dôjde k zmene zapísaných údajov o oprávnenej osobe (napr. zmena obchodného mena)?

V zmysle § 4 ods. 2 písm. e) bod 2, resp. ods. 3 písm. g) zákona o RPVS: „O fyzickej/právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje: údaje o oprávnenej osobe v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.“

Je potrebné vyhotovovať všetku dokumentáciu, potrebnú pre zápis do RPVS (najmä dohodu o plnení povinností oprávnenej, verifikačný dokument, vyhlásenie oprávnenej osoby) opätovne, s uvedením nových/zmenených údajov o oprávnenej osobe (napr. nové obchodné meno)?

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

V tomto prípade, rovnako ako pri zmene v riadiacej či vlastnícke štruktúre partnera verejného sektora, netreba tieto údaje osobitne v registri partnerov verejného sektora meniť. Pri prijímaní ZRPVS sa totiž predpokladalo dosiahnutie tzv. prepojenia registrov s jedným, referenčným registrom - registrom právnických osôib na základeho ktorého by k prenosu zmenených údajov do ostatných registrov došlo automaticky. Pokiaľ toto prepojenie nie je uskutočnené, nemožno od oprávnených osôb požadovať, aby plnili túto povinnosť, nakoľko by islo o povinnosť "nad rámec zákona". Technicky je možné zvedené zmeny vykonať prostredníctvom elektronickej služby "zmena partnera verejného sektora", avšak v takom prípade nie je vhodné ani potrebné pripájať nové vyhotovené dokumenty, zmenené údaje obsahujú (teda novú dohodu, vyhlásenie či verifikačný dokument). 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".