Prvý komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Je Vám téma týkajúca sa registra partnera verejného sektora blízka ale Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám neposkytuje dostatočné informácie?

Prvý komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora

Odborníci z tejto oblasti, JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Veronika Košíková z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. Vám v spolupráci s JUDr. Pavlom Vargaeštokom z advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., pripravili komentár Zákona o registri partnerov verejného sektora ktorý bude onedlho k dispozícii v tlačenej forme.

Bližšie informácie nájdete po rozkliknutí vizuálu: 

Cieľom komentára je priniesť ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, spolu s ustanoveniami iných súvisiacich zákonov v podmienkach slovenskej aj európskej legislatívy nielen odbornej ale aj širokej laickej verejnosti.

Okrem vysvetlenia základných definičných pojmov komentár vypovedá o obsahu registra partnerov verejného sektora. Praktický pohľad približuje jednotlivé špecifické postupy a procedúry vymedzené Zákonom č. 315/2016 Z. z., ako je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora pri jednotlivých verifikačných udalostiach a s tým súvisiace inštitúty, ako je napríklad konanie s odbornou starostlivosťou, nestrannosť oprávnenej osoby, verifikačný dokument či stručne vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a mnohé iné.

Samozrejmosťou je charakteristika právnych dôsledkov nesplnenia definovaných povinností, tzv. dôsledky porušenia povinností spočívajúcich, okrem iného, v uplatnení zákonných sankcií.

Veríme, že komentár zákona bude pre Vás prínosom! 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.