Digitálny voucher na prípravu riešení v oblasti digitalizácie a digitálnej odolnosti

09. 02. 2023 | Autor: Top privacy s.r.o.
2 min

Digitálny voucher z Plánu obnovy bude možné čerpať už v 1Q/2023. Aj keď zatiaľ výzva nie je zverejnená, poznáme jej zámer a preto môžete sa na čerpanie týchto finančných prostriedkov v dostatočnom predstihu pripraviť.

Hodnotiace kolá sa uzatvárajú priebežne, zatiaľ nie je známa periodicita.Zatiaľ je známy len zámer výzvy, z ktorého sa dá vychádzať, smerodajným však bude text vo vyhlásenej výzve. Celkovo môžete čerpať až 15 000 € na analýzu so zameraním na investičné a implementačné riešenia v oblasti digitalizácie.

Oprávneným žiadateľom je najmä MSP a zároveň je táto osoba zapísaná v OR SR alebo v ŽR SR alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Zatiaľ nie je známe, či v  rámci výzvy bude vekové obmedzenie firmy, tak, ako to pri niektorých výzvach v rámci podpory de minimis, do ktorej bude patriť aj táto výzva, poznáme.

O digitálny voucher bude možné žiadať opakovane po 12 mesiacoch od podania úspešnej žiadosti až do minutia alokovaných financií. Oprávnenými aktivitami bude realizácia digitálneho auditu vybraných procesov žiadateľa so zameraním na vypracovanie individualizovaného investičného riešenia, zhodnotenie aktuálnej úrovne digitalizácie a automatizácie, a  na zhodnotenie možností nasadenia širokej škály inovatívnych technológií zvyšujúce digitalizáciu a automatizáciu procesov s cieľom zvýšiť produktivitu žiadateľa.

Výzva zatiaľ nie je zverejnená, poznáme len jej zámer, určite Vás však budeme informovať o jej zverejnení.

Ak máte záujem o viac informácií, vyplňte náš kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."