Odpovede na otázky z webinára novela Zákonníka práce a GDPR

19.01.2023 | Autor: Top privacy s. r. o.
2 min

Na našom poslednom webinári sa účastníci pýtali otázky ohľadom ochrany osobných údajov. V tomto článku Vám prinášame zodpovedané 3 otázky.

Odpovede na otázky z webinára novela Zákonníka práce a GDPR

Čo môže uchovávať zamestnávateľ v "black liste"? Môže tieto informácie použiť v prípade ak sa bývalý zamestnanec uchádza o prácu? Musí byť písomne upozornený?

Po skončení pracovného pomeru zamestnávateľ môže uchovávať osobné údaje bývalého zamestnanca len v obmedzenom rozsahu a ak na to existuje nejaký (stanovený) účel. Zamestnávateľ nemôže po skončení pracovného pomeru uchovávať osobné údaje v celom rozsahu. Uchovávať je možné len nevyhnutné dokumenty, ktorých archivácia sa riadi osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom (ak je). Nie je možné uchovávať osobné údaje len preto, že by sa niekedy v budúcnosti mohli zamestnávateľovi hodiť. V prípade blacklistu ide však o sporný dokument, nie len z pohľadu GDPR a pri jeho uchovávaní si treba dávať pozor ako ho máte v pláne využívať, aby nedošlo k prípadnej diskriminácii zamestnanca.

 

Ktoré dokumenty/osobné údaje nemôžu byť prosím za žiadnych okolností v osobnom spise zamestnanca?

Medzi údaje, ktoré nepatria do spisu zamestnanca zaraďujeme:

  • kópia občianskeho preukazu a kartička poistenca,
  • sobášny list a rodný list dieťaťa (ak sa nepoberá príspevok),
  • údaje o politickej, náboženskej alebo odborovej príslušnosti,
  • informácie odhaľujúce zdravotný stav (najmä pri ZŤP pozor), biometrické a genetické údaje,
  • sexuálna orientácia,
  • rasový, národnostný, etnický pôvod alebo príslušnosť k členstvám v rôznych organizáciách,
  • údaje vyjadrujúce politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie

 

Poprosím o definovanie rozsahu osobných údajov (identifikačných a kontaktných údajov) zamestnanca uvedených v hlavičke pracovnej zmluvy. Ďakujem.

V pracovnej zmluve by sa mali nachádzať len základné identifikačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia. 


Top privacy s. r. o.

Top privacy s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."