T

Top Privacy s.r.o. se svou působností od roku 2018, je poměrně mladou společností, která vznikla spojením odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti technické a organizační bezpečnosti dat a osobních údajů v soukromém i veřejném sektoru a odborníků v oblasti právní úpravy a rozhodovací praxe, právníků z advokátní kanceláře Hronček & Partners, s. r. o. Od svého vzniku poskytuje odborné služby již více než 300 subjektům, mezi nimiž jsou mnohé podnikatelské subjekty, včetně nadnárodních korporátů, obcí či měst. Díky úzké spolupráci s advokátní kanceláří Hronček & Partners, s. r. o. se aktivně věnuje problematice ochrany osobních údajů a řešení jsou aprobované právníky.

O

Odbornost, zodpovědnost a komplexnost při poskytování služeb v oblasti poradenství a ochrany osobních údajů zakrátko způsobila významný progres a společnost Top privacy s.r.o. si vybudovala renomé rychle se rozvíjející a stabilní společnosti s působností nejen v Žilinském kraji, ale i v rámci celého Slovenska a v zahraničí. Kvalita poskytovaných služeb je absolutní prioritou, proto jsou služby klientům poskytovány na míru. Osobní přístup s ohledem na klienta a jeho jedinečnost, v závislosti na konkrétních potřebách a specifik jeho činnosti, je alfou a omegou při nastavení procesů k sladění s GDPR.

P

Praktické zkušenosti vyústily v potřebu rozšířit portfolio poskytovaných služeb a vytvořit tak doplňkové služby profesionální péče o klienta, které odlišují společnost Top privacy s.r.o. od konkurence. Odborníci s bohatými odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídají na otázky klienta, v souvislosti s ochranou a bezpečností osobních údajů, vypracovanou bezpečnostní dokumentací a její implementací do praxe, zda v souvislosti s jinými právy a povinnostmi při zpracovávání osobních údajů, v rámci konzultačních hodin. Zárukou spokojenosti klientů využívajících služby odpovědné osoby je periodická péče spočívající v pravidelné kontrole zavedených procesů. 

“ChránÍme vaše citlivé údaje”.


Naša filozofia

Bezpečnost

Pochybení lidského faktoru je jednou z nejčastějších příčin porušení bezpečnosti. Staráme se o to, aby byly osobní údaje dotčených osob zpracovávané způsobem, při němž nedochází k porušování jejich základních práv a svobod. I proto náš tým odborníků šíří povědomí o zvýšení ochrany osobních údajů a dat v oblasti informační bezpečnosti prostřednictvím pravidelných školení pro naše klienty v oblasti fyzické, objektové, kybernetické bezpečnosti a informačních technologií.

Spolehlivost

Spolehlivost je jednou z důležitých zásad, kterou se řídíme při poskytování služeb. Věříme, že odbornost a kvalita poskytovaných služeb jdou ruka v ruce s důvěrou a spokojeností našich klientů. Dlouholeté zkušenosti našeho týmu jsou pro naše klienty zárukou jistoty, že se na nás mohou kdykoli obrátit.

Inovativnost

Našim klientům poskytujeme inovativní řešení s cílem nabídnout jim jedinečné služby. Při jejich poskytování využíváme ty nejnovější a nejmodernější technické prostředky a postupy, které zabezpečení efektivnější dosažení výsledků.

Flexibilita

Ve světě ochrany Vašich údajů jsme schopni přizpůsobit se individuálním požadavkům klientů. Jedinečnost každého klienta je pro nás nejvyšší prioritou, a proto jsou naše řešení šité na míru.

Lidskost

Ze všeho nejvíc jsme především lidé. V rámci své pracovní náplně se věnujeme humanitární, dobročinné a neziskové pomoci. Každý rok se snažíme podat pomocnou ruku těm, který to z hlediska našich služeb opravdu potřebují.

Bezpečnost

Pochybení lidského faktoru je jednou z nejčastějších příčin porušení bezpečnosti. Staráme se o to, aby byly osobní údaje dotčených osob zpracovávané způsobem, při němž nedochází k porušování jejich základních práv a svobod. I proto náš tým odborníků šíří povědomí o zvýšení ochrany osobních údajů a dat v oblasti informační bezpečnosti prostřednictvím pravidelných školení pro naše klienty v oblasti fyzické, objektové, kybernetické bezpečnosti a informačních technologií.

Spolehlivost

Spolehlivost je jednou z důležitých zásad, kterou se řídíme při poskytování služeb. Věříme, že odbornost a kvalita poskytovaných služeb jdou ruka v ruce s důvěrou a spokojeností našich klientů. Dlouholeté zkušenosti našeho týmu jsou pro naše klienty zárukou jistoty, že se na nás mohou kdykoli obrátit.

Inovativnost

Našim klientům poskytujeme inovativní řešení s cílem nabídnout jim jedinečné služby. Při jejich poskytování využíváme ty nejnovější a nejmodernější technické prostředky a postupy, které zabezpečení efektivnější dosažení výsledků.

Flexibilita

Ve světě ochrany Vašich údajů jsme schopni přizpůsobit se individuálním požadavkům klientů. Jedinečnost každého klienta je pro nás nejvyšší prioritou, a proto jsou naše řešení šité na míru.

Lidskost

Ze všeho nejvíc jsme především lidé. V rámci své pracovní náplně se věnujeme humanitární, dobročinné a neziskové pomoci. Každý rok se snažíme podat pomocnou ruku těm, který to z hlediska našich služeb opravdu potřebují.


Poznejte náš tým

Poznejte náš tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti ochrany dat a údajů, kybernetické a průmyslové bezpečnosti, kteří své poskytované služby přizpůsobují individuálním požadavkům našich klientů.