Hronek & Partners, s. r. o. jako oprávněná osoba, nabízí svým klientům, resp. partnerům veřejného sektoru (dále jen „PVS“) zvláštní informační systém. Cílem informačního systému je především zjednodušit PVS celý administrativní proces související s ověřováním identifikace konečného uživatele výhod a zároveň zajišťuje garanci kvality a odbornosti.

Zjednodušená registrace partnerů veřejného sektoru

Informační systém registru partnera veřejného sektoru – IS RPVS byl vytvořen ve spolupráci s renomovanou českou IT firmou a zajišťuje našim klientům, resp. partnerům veřejného sektoru především:

RPVS jako základ pro obchod se státem

Pokud jste partnerem veřejného sektoru, může se Vám stát, že při obchodním styku nebo v řízení před orgány veřejné moci od Vás budou požadovat potvrzení o tom, že jste zapsáni v rejstříku partnerů veřejného sektoru, potvrzení o zápisu údajů v rejstříku partnerů veřejného sektoru ( dále také jako „RPVS“) nebo samotný výpis údajů z RPVS, a to pro různé účely například zadávání veřejných zakázek nebo prokázání splnění si zákonné povinnosti zápisu do RPVS. Mnoho partnerů v takové situaci zůstane zaskočeno a nevědí jak dále postupovat, respektive se obracejí s žádostí o vystavení potvrzení nebo výpisu z RPVS na oprávněnou osobu.