výkup a zpracování odpadů s obsahem drahých kovů


výroba a dodávka přesných plastových výlisků pro strojírenský a elektrotechnický průmysl


výroba strojů a technologií pro zpracovatele ocelových drátů, kovovýrobě, montáži, elektroinstalaci a řídících systémech strojů a zařízení


výroba jednorázových zdravotnických prostředků a poskytování poradenských služeb v oblasti podnikání na trhu se zdravotnickými prostředky


návrhy a realizace atypického nábytku, kovovýroby, dřevovýroby a zámečnických výrobků


strojírenská výroba a kovovýroba


výroba gabionů z pletených a svařovaných drátěných sítí


stavební výroba a inženýrství

Respektujeme soukromí našich klientů, proto následující reference zůstávají v anonymitě

města a obce

komplexní, odborné a kvalitní služby v oblasti organizace a realizace veřejných zakázek pro vícero měst a obcí