Súkromné spoločnosti


výkup a spracovanie odpadu s obsahom drahých kovov


výroba a dodávka presných plastových výliskov pre strojárenský a elektrotechnický priemysel


výroba strojov a technológií pre spracovateľov oceľových drôtov, kovovýrobe, montáži, elektroinštalácii a riadiacich systémoch strojov a zariadení


návrhy a realizácie atypického nábytku, kovovýroby, drevovýroby a zámočníckych výrobkov


výroba gabionov z pletených a zváraných drôtených sietí


stavebná výroba a inžiniering

Verejná správa


Brezno


Mesto Komárno


Stupava


Krajský súd v Žiline

Rešpektujeme súkromie našich klientov, preto nasledujúce referencie zostávajú v anonymite

ďalšie mestá a obce

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejného obstarávania pre viaceré mestá a obce

ďalšie súkromné spoločnosti

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejných obstarávaní pre viaceré súkromné spoločnosti