Služby v oblasti bezpečnosti,
ochrany dat a GDPR

Top privacy, s.r.o.

Průmyslová bezpečnost, počítačová bezpečnost, ochrana osobních údajů

Záruka odbornosti a kvality poskytování komplexních služeb a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů spočívá v úzké kooperaci s advokátní kanceláří Hronček & Partners, s. r. o. díky čemuž jsou naše řešení aprobované právníky.

Klienti, kteří nám důvěřují


Bezpečnost zpracování osobních údajů a dat

Ochrana osobních údajů je garantována Ústavou Slovenské republiky a patří do základních lidských práv a svobod. V roce 2018 vstoupilo do platnosti Evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation), které přineslo výrazné zvýšení ochrany osobních údajů občanů EU. Na Slovensku zakotvuje ochranu osobních údajů i zákon č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Cílem této ochrany je chránit práva a svobody každého, koho osobní údaje se na našem území zpracovávají. Pokud Vaše organizace zpracovává osobní údaje a je usazena na území Evropské unie, nebo zpracovává osobní údaje občanů EU bez ohledu na místo usazení, nařízení GDPR se Vás týká. Zpracování osobních údajů vyžaduje pozornost i v online prostoru. V rámci poskytování služeb kybernetické bezpečnosti si uvědomujeme nutnost a potřebu nastavit zpracovávání osobních údajů na vyšší úroveň ochrany před jejich zneužitím nebo poškozením. Kromě zastřešení ochrany osobních údajů a služeb kybernetické bezpečnosti jsme připraveni poskytnout Vám komplexní poradenství a konkrétní řešení pro zajištění ochrany dat i v oblasti průmyslové bezpečnosti, která se poskytuje pro podnikatele, kteří v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších zákonů a vyhlášky slovenského Národního bezpečnostního úřadu č. 301/2013 Sb., potřebují získat potvrzení o průmyslové bezpečnosti na příslušný stupeň utajení.

Potřebujete pomoct?

Nechte nám kontakt nebo nám napište na info@topprivacy.sk

Povinná položka
Povinná položka. Zadejte prosím e-mail ve správném tvaru
Povinná položka

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací.

Povinná položka

Top privacy, s.r.o.

Top privacy s.r.o. jako člen poradenské skupiny ADVICE CENTRE, která sdružuje odborníky v oblasti práva, ochrany a bezpečnosti údajů a v oblasti čerpání nevratných finančních prostředků poskytuje své služby v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat.

V souvislosti s nařízením GDPR, které vstoupilo do platnosti v květnu 2018 došlo ke spojení odborníků s dlouholetou praxí v oblasti technické, objektové a organizační bezpečnosti dat s právníky advokátní kanceláře, kteří se věnovali právnímu poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a zastupování subjektů v kontrolách před příslušnými státními orgány. V návaznosti na to vznikla společnost Top privacy s.r.o. a její dceřiné společnosti. Oblast bezpečnosti se stala významným společenským tématem, což se projevilo v přijetí dalších právních úprav, které sledují ochranu osobních a jiných důvěrných dat, např. v kybernetickém prostoru. Aktivně spolupracujeme s více profesionálními partnery působícími ve sféře IT bezpečnosti, vývoje softwarových systémů a zajišťování objektů, díky čemuž Vám umíme poskytnout komplexní služby a poradenství, a to vše pod jednou střechou. Při nastavení procesů bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a jinými normami dbáme na jedinečnost a specifické potřeby každého klienta, a proto je naší nejvyšší prioritou individuální přístup a vysoká kvalita našich služeb.

Hronek & Partners, s. r. o.

Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. jako člen poradenské skupiny ADVICE CENTRE, která sdružuje odborníky v oblasti práva, ochrany osobních údajů a poradenství v oblasti čerpání nevratných finančních prostředků poskytuje své služby v úzké kooperaci s týmem našich odborníků.

Během své působnosti získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti důvěrných a citlivých dat. Aktivně poskytuje právní služby při posouzení zákonnosti zpracování osobních údajů, zastupování subjektů před příslušnými státními orgány. Rovněž poskytuje poradenství při nastavení souladu s aktuálními právními předpisy týkajícími se ochrany informací a soukromí osob včetně jejich zabezpečení v online prostoru. V rámci úzké spolupráce se společností Top privacy s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství pro subjekty údajů a správce, kteří působí v soukromém nebo veřejném sektoru.