Hronček & Partners, s. r. o.

Naše advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. se začala věnovat oblasti veřejných zakázek na základě požadavku poptávky po právním poradenství a službách v oblasti veřejných zakázek.

BALTEUS spol. s r.o.

BALTEUS spol. s r.o. je společnost poskytující profesionální poradenské služby v oblasti získávání finanční podpory z prostředků EÚ, jako i jiných grantových programů.​

Činnost v oblasti veřejných zakázek jsme začali realizovat na základě požadavku poptávky po službách v oblasti veřejných zakázek a službách spojených s procesem zadávání zakázek. Služby v této oblasti poskytujeme v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách pro široký okruh klientů z řad veřejných zadavatelů, zadavatelů, jakož i z řad zájemců a uchazečů. Zaměřujeme se na zakázky tak pro soukromé společnosti jako i státní a veřejný sektor. Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti veřejných zakázek, t. z. zajišťujeme jednotlivé úkony při realizaci procesu veřejných zakázek (od vypracování zadávací dokumentace, zveřejnění oznámení až do uzavření smlouvy a odeslání výsledku na Úřad pro veřejné zakázky, příp. Publikační úřad EU). Poskytujeme také kvalitní a rozsáhlé poradenské služby ve veřejných zakázkách zájemcům a uchazečům jakož i samotným zadavatelem spočívající zejména v poskytování odborného poradenství formou vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se jednak postupů ve veřejných zakázkách i výkladu ustanovení platné legislativy, která má vliv na oblast veřejných zakázek. Také poskytujeme poradenství a zastupování subjektů zúčastněných v procesu veřejných zakázek před kontrolními orgány (Úřad pro veřejné zakázky), případně i v řízeních před soudy. Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. navíc zajišťuje na vysoké profesionální úrovni zápis partnerů veřejného sektoru. Více informací o poradenství pro partnery veřejného sektoru najdete i na stránce www.partnerverejnehosektora.sk. Naším cílem je zajistit klientům úplný komfort v procesu veřejných zakázek, který dosahujeme individuálním a zodpovědným přístupem ke každému klientovi.