Zakladanie obchodných spoločností

Treba právne nastaviť nový projekt? Žiadny problém. Vďaka kreatívnemu prístupu nášho skúseného tímu sa dokážeme na projekt komplexne a z nadhľadu tak, aby našli vždy najlepšie riešenia a v súlade s aktuálnymi legislatívnymi možnosťami.

Zakladanie obchodných spoločností

Poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti

200,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane vypracovania analýzy pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti na mieru, ktorá Vám pomôže naštartovať Vaše podnikanie s minimalizovaním možných rizík.

Komplexný balík pred založením obchodnej spoločnosti

Na vyžiadanie

Myslite dopredu a naplánujte si všetky právne kroky ešte pred založením spoločnosti prostredníctvom štartovacieho balíka pre rôzne typy podnikov vďaka osvedčeným postupom a efektívnym procesom s právnym poradenstvom na mieru. 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.)

500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - spoločnosti s ručením obmedzeným (sro).

Založenie akciovej spoločnosti (a. s.)

1 500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - akciovej spoločnosti (as).

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j. s. a.)

1 300,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - jednoduchej spoločnosti na akcie (jsa), ktorá je zjednodušene povedané považovaná za kombináciu akciovej spoločnosti so spoločnosťou s ručeným obmedzeným (vhodné napr. pre startupy).

Založenie európskej spoločnosti (SE)

2 500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - európskej spoločnosti (se), ktorej podnikanie je založené na práve Európskeho spoločenstva za účelom uľahčenia voľného pohybu kapitálu v rámci Európskej únie a zjednotenia právnych noriem obchodných spoločností v Európskej únii.

Založenie investičného fondu s premenlivým základným imaním (SICAV)

Na vyžiadanie

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - investičného fondu s premenlivým základným imaním (sicav), ktorý je subjektom kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu.

Založenie komanditnej spoločnosti (k. s.)

800,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - komanditnej spoločnosti (ks).

Založenie družstva

800,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - družstvo.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.)

800,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - verejnej obchodnej spoločnosti (vos), ktorá je považovaná za osobnú obchodnú spoločnosť, ktorá môže byť vhodnou voľbou pri podnikaní menšieho a súkromnejšieho charakteru, napr. rodinný podnik.

Založenie organizačnej zložky

500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá predstavuje obdobný proces ako pri založení obchodnej spoločnosti.

Zápisy zmien v obchodnom registri

Na vyžiadanie

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo vrátane realizácie požadovaných/nevyhnutných zmien v obchodnej spoločnosti a následnú realizáciu zápisu do obchodného registra.

Transformácia s. r. o. na a. s. (transformácia právnej formy spoločnosti)

Na vyžiadanie

Prevedieme Vás celým procesom zmeny právnej formy Vašej s. r. o. na a. s., ktorý zahŕňa právne poradenstvo, prípravu právnej dokumentácie a zabezpečenie následnej komunikácie s príslušnými úradmi prostredníctvom osvedčených postupov.

Transformácia organizačnej zložky obchodnej spoločnosti na samostatnú obchodnú spoločnosť

Na vyžiadanie

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo pre transformáciu organizačnej zložky obchodnej spoločnosti na samostatnú obchodnú spoločnosť. Vaša právna istota a optimálne zvládnutý proces transformácie sú pre nás prioritou. 

Zastupovanie pred CDCP

Na vyžiadanie

Emisia, evidencia a prevádzanie cenných papierov sú spojené s úkonmi vykonávanými u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP). V predmetnej záležitosti sme pripravení poskytnúť ad-hoc právne poradenstvo za účelom zrealizovania potrebných zmien v Centrálnom depozitári cenných papierov.