Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Budúcnosť právneho poradenstva je založená na inovatívnom, kreatívnom a zodpovednom prístupe pri poskytovaní právnych služieb. Aj vďaka tomu nastavujeme nový štandard poskytovania právneho poradenstva, reflektujúci aktuálne potreby a požiadavky klientov.

Aby klienti našli to, čo hľadajú a aby dostali presne to, čo požadujú. Pretože spokojnosť klienta je našim záväzkom.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Služby pre e-commerce

E-commerce balík

V rámci našej advokátskej kancelárie poskytujeme komplexný právny servis pre prevádzkovateľov internetových obchodov (e-shopov). Základom pre váš e-shop je správne spracovanie všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré pripravujeme výlučne na mieru klienta podľa jeho požiadaviek. Ďalšou nevyhnutnosťou je spracovanie reklamačného poriadku, formuláru pre vrátenie tovaru, reklamačného formuláru a nastavenie ochrany osobných údajov spojených aj s kontrolou textov v rámci procesu objednávky. Tým však povinnosti pre prevádzkovateľov e-shopov nekončia.

Koncepcia licenčných podmienok

Kvalitne vypracované podmienky a pravidlá používania výsledkov duševnej tvorivej činnosti autora sú kľúčom k ich úspešnej ochrane. Obráťte sa na nás a my pre vás zabezpečíme prípravu licenčných podmienok podľa vašich predstáv a v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Koncepcia všeobecných obchodných podmienok (VOP)

Právna úprava ukladá všetkým podnikateľom pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oznámiť spotrebiteľom taxatívne vymedzený okruh informácií. Uvedené býva súčasťou všeobecných obchodných podmienok (VOP) spolu s ustanoveniami spresňujúcimi zmluvné dojednania medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi (či už spotrebiteľmi, alebo inými podnikateľmi) a sledujúcimi záujmy predávajúceho. Vypracovanie individualizovaných všeobecných obchodných podmienok (VOP) je tak v záujme každého predávajúceho a to či už za účelom predídenia prípadných sankcií pri kontrole vykonávanej Slovenskou obchodnou inšpekciou (prípadne iným orgánom dozoru, resp. dohľadu), alebo sporov so zákazníkmi vzniknutými z absencie podrobnej úpravy zmluvných podmienok.

Naša advokátska kancelária vám pomôže s prípravou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre váš e-shop, ktoré pre vás pripraví na mieru podľa vašich požiadaviek a v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Koncepcia reklamačného poriadku

Právna úprava ukladá podnikateľom (resp. predávajúcim) pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov informovať zákazníka (či už spotrebiteľa, alebo podnikateľa) o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, o zodpovednosti za vady, o záručnej dobe či o lehotách pre vybavenie reklamácie a o postupe pri zamietnutí reklamácie. Uvedené predzmluvné informácie bývajú súčasťou reklamačného poriadku, ktorého správne a kvalitné vypracovanie je v záujme každého podnikateľa (resp. predávajúceho) a to najmä z dôvodu ochrany pred vznikom prípadných nežiadúcich sporov, zachovania dobrého mena vášho e-shopu, spokojných zákazníkov, či za účelom predídenia prípadných sankcií pri kontrole vykonávanej Slovenskou obchodnou inšpekciou (prípadne iným orgánom dozoru, resp. dohľadu).

Myslite preto dopredu a zverte prípravu vášho Reklamačného poriadku do rúk skúsených právnikov. Naša advokátska kancelária vám zabezpečí prípravu Reklamačného poriadku pre váš e-shop, ktorý pre vás pripraví na mieru podľa vašich potrieb a v súlade s aktuálne platnou legislatívou, tak aby riešenie prípadných reklamácií prebiehalo bez komplikácií a efektívne.

Nastavenie webovej stránky z hľadiska GDPR

Pri prevádzkovaní webovej stránky (e-shopu) je dôležité mať správne nastavené pravidlá spracúvania osobných údajov. Naša advokátska kancelária vám v spolupráci so spoločnosťou Top privacy s.r.o. zabezpečí správne nastavenie vašej webovej stránky (e-shopu) z hľadiska GDPR a zároveň v súlade s aktuálne platnou legislatívou a to na mieru podľa konkrétnych funkcionalít vášho e-shopu.

Platobná brána a digitálne bankovníctvo

Pri online podnikaní je dôležité dodržiavať určité postupy a nastavenia z pohľadu platobných brán a kartových spoločností, aby sa minimalizovalo riziko reklamácií a chargebackov od zákazníka. Náš partner Payout je schopný poskytnúť vám cennú pomoc a poradenstvo práve v tejto oblasti.

E-fulfillment

Automatizované riešenia pre vaše skladové hospodárstvo.


Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka