Na tomto mieste môžete nájsť na stiahnutie základné dokumenty potrebné pri Vašej činnosti pri práci s osobnými údajmi. Niektoré dokumenty sú dostupné na stiahnutie len pre našich klientov. V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť.

Informace do paty e-mailu

Mýlit se lidské, ale o to nebezpečnější. Údaj v patě e-mailu v našem přiloženém dokumentu obsahuje krátkou informaci o tom, jak se zachovat v případě, že adresát obdrží od odesílatele zprávu, která nebyla určena přímo jemu. Tato informace je vhodná do podpisu pracovní, ale i soukromé e-mailové schránky.

AKTUÁLNĚ: Informační povinnost - prokazování se negativním certifikátem / online formou na přítomnost onemocnění COVID-19

Informační povinnost slouží jako informace pro subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány na konkrétní účel. V tomto případě jde o účel prokazování negativním testem na přítomnost onemocnění COVID-19 při vstupu do objektu správce. Tuto informační povinnost by měl mít k nahlédnutí každý subjekt údajů, který si ji od správce vyžádá. Správce si tak splní svou povinnost podle článků 13 a 14 Nařízení GDPR.

AKTUÁLNĚ: Metodický pokyn - prokazování se negativním certifikátem / online formou na přítomnost onemocnění COVID-19

To, že se osoba s negativním výsledkem testu prokáže při vstupu do objektu správce, není z pohledu ochrany osobních údajů dostačující. Oprávněná osoba, která je správcem pověřena provádět nahlížení do výsledků testů osob vstupujících do objektu by měla být na základě metodického pokynu poučená, jak pracovat / nepracovat s údaji, se kterými se seznámila. Jako písemné potvrzení oprávněných osob slouží tabulka na poslední straně dokumentu. Do ní by se měla zaznamenat každá oprávněná osoba, která do testů nahlíží. Metodické pokyny slouží jako interní předpis a nejsou určeny ke zveřejnění.

Nálepka vzoru pro kamerový systém

Rychle se proměňující a neustále se měnící podmínky v ochraně osobních údajů přinesly změny i v rámci kamerových systémů. Začátkem roku 2020 schválil Evropský výbor pro ochranu údajů (EDPB) pokyny, podle kterého nám vzor nálepky s piktogramem kamery a nápisu "Prostor je monitorován kamerovým systémem" už nestačí. Uvnitř dokumentu najdete, jaké náležitosti jste si jako správce povinen splnit při obsahu nálepky kamerového systému.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas subjektu údajů je jedním z právních základů, na základě kterých lze osobní údaje zpracovávat. Pokud se správce rozhodne využít tento právní základ, je třeba splnit určité podmínky, které stanoví článek 7 v Nařízení GDPR. Takový souhlas lze využít například při marketingové komunikaci, spotřebitelské soutěži, či propagaci.