Verejné obstarávanie predstavuje zložitý súbor pravidiel, postupov a povinností pre správne dodržanie príslušnej legislatívy. Pri zákazkách financovaných so zdrojov EÚ, je potrebné nad rámec zákona o verejnom obstarávaní brať do úvahy aj  príručky jednotlivých riadiacich orgánov. Každé obstarávanie samozrejme so sebou nesie aj svoje špecifické požiadavky viažuce sa konkrétny predmet zákazky.

Nadväzujúc na to, pre Vás náš portál pripravuje odborné vzdelávanie najmä v oblasti zákaziek pre tovary, služby a stavebné práce, nie bežne dostupné na trhu. V princípe ide o postupy pre zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné zákazky, nadlimitné zákazky. 

Vzdelávanie bude prebiehať formou e-vzdelávania s možnosť účasti na nami organizovaných konferenciách.

Mám záujem o individuálne školenie

Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare
Povinná položka

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.