Využite procesný audit na digitalizáciu

09. 02. 2023 | Autor: Top privacy s.r.o.
2 min

Využite do 30. 04. 2023 možnosť čerpať dotácie na realizáciu analýzy v oblasti digitalizácie, digitálnej odolnosti a informačnej bezpečnosti.

Využite procesný audit na digitalizáciu

Hodnotiace kolá sa uzatvárajú priebežne na konci mesiaca. Posledné kolo bude na konci apríla, kedy sa možnosť získať poukážku na realizáciu procesného auditu v rôznych oblastiach (okrem finančných a účtovných auditov) ukončí. Oprávneným žiadateľom je MSP s dátumom založenia starším ako 3 roky od podania žiadosti a zároveň je táto osoba zapísaná v OR SR alebo v ŽR SR alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Získať môžete v rámci tejto podpory de minimis až 9 600 € na realizáciu vybranej analýzy / auditu, pri 100% podpore (teda s nulovým spolufinancovaním).

Auditovať môžete tieto oblasti: 

 • procesy (tok činností vo firme, kapacita a kvalita výrobných zariadení, ľudskej práce a pracovného prostredia)
 • marketing (audit existujúcich marketingových procesov a stratégie)
 • IT (kybernetická bezpečnosť, softvérová vybavenosť a úroveň digitalizácie)
 • obchodné vzťahy (proces cenotvorby, audity predajní, kontrola právnej ochrany v oblasti GDPR)
 • iné (podľa špecifickej potreby, okrem finančných a účtovných auditov)

Ako postupovať:

 1. Je potrebné sa oboznámiť s podmienkami výzvy a zistiť, či ste oprávneným žiadateľom
 2. Napísať žiadosť o procesný audit a vypísať a pripraviť povinné prílohy
 3. Odprezentovať projekt pred hodnotiacou komisiou
 4. Uzatvoriť zmluvu s SBA (poskytovateľom poukážky)
 5. Realizovať prieskum trhu, pričom najnižšia – víťazná cenová ponuka bude audit realizovať
 6. Realizácia auditu
 7. Ukončenie auditu a hodnotenie realizácie

Viac informácií o procesnom audite nájdete priamo vo výzve pre Bratislavský kraj alebo pre ostatné regióny, prípadne na webovej stránke poskytovateľa dotácie. So samotnou prípravou žiadosti Vám môžeme pomôcť.

Ak máte záujem o viac informácií, vyplňte náš kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."