Digitalizácia a digitálna transformácia

Granty a dotácie

Európska únia poskytuje v rámci svojich dotačných schém významnú podporu práve kybernetickej bezpečnosti a digitálnej transformácií spoločnosti. Inovačné a digitálne vouchre, Digitálna Európa, komponent Digitálne Slovensko v rámci Plánu obnovy (celkovo až 615 mil. EUR) a tzv. European Cyber Shield, v rámci ktorého nás má čakať v najbližších mesiacoch 7 výziev s celkovou finančnou alokáciou až 184 mil. EUR.

Právne služby

Život v 21. storočí je úzko spätý s technologickým pokrokom, automatizáciou a digitalizáciou prejavujúcou sa vo všetkých oblastiach života. S cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu sme sa stiahli do svojich domovov a celá spoločnosť sa stala závislou od využívania digitálnych technológií viac ako kedykoľvek predtým. Prebiehajúca pandémia vírusového ochorenia Covid-19 tak vyzdvihla dôležitosť technológii v našom živote a prehĺbila potrebu digitalizácie. Digitalizáciu možno definovať ako automatizáciu procesov uľahčujúcu a zefektívňujúcu produktivitu práce. Ani oblasť práva neostala digitalizáciou nedotknutá.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. poskytuje komplexné právne služby pri hľadaní riešení vo vzťahu k digitálnej transformácií spoločnosti – elektronické podpisovanie, akceptácia dokumentov, obchodné podmienky, agenda HR a ďalšie agendy, celkový právny súlad aplikačných problémov v rámci digitálnej transformácie a automatizácie procesov.

Automatizácia procesov

Digitálna transformácia podpisuje trend, kedy opakujúce sa činnosti postupne nahradia automatizované procesy. Tento pre firmy a spoločnosti kedysi nedosiahnuteľný cieľ sa stal v posledných rokoch finančne dostupným aj pre malé a stredné podniky, nie len korporáty.

Kybernetická bezpečnosť

Ochrana pred kybernetickými hrozbami je významným trendom a jednou z priorít EÚ v 21. storočí. EÚ prichádza s novou smernicou o kybernetickej bezpečnosti, tzv. NIS2. Smernica rozširuje zoznam základných služieb čím sa zvýši počet subjektov, ktoré ňou budú povinne regulované.

Ochrana osobných údajov

Zabezpečte v rámci automatizácie svojich procesov súlad s nariadením GDPR. Dôkladná automatizácia  procesov zahŕňa aj implementáciu a nastavenie procesov v súlade s GDPR aj prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorá zabezpečuje komplexnú bezpečnosť osobných údajov u prevádzkovateľa.

Viac informácií nájdete tu.

Digitalizácia a digitálna transformácia

Máte záujem o túto službu?