Trestné právo

  • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
  • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
  • žiadosť o zahladenie odsúdenia
  • podanie trestného oznámenia
  • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
  • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)
  • právne konzultácie a poradenstvo

V tejto oblasti sme od roku 2020 každoročne oceneňovaní titulom Veľmi odporúčaná advokátska kancelária v ankete Právnická firma roka.

Trestné právo

Máte záujem o túto službu?