Blockchain, kryptoaktíva a NFT

  • compliance s pripravovaným Nariadením o trhoch s kryptoaktívami
  • compliance so súčasne platnými právnymi predpismi regulujúcimi finančný trh
  • AML compliance
  • nastavenie obchodných podmienok a zmluvných vzťahov vznikajúcich pri výkone činností spojených s kryptoaktívami
  • všeobecné právne poradenstvo pri emisií kryptoaktív
  • všeobecné právne poradenstvo pri emisií a predaji NFT (non-fungible token)

Viac informácií nájdete v našich článkoch alebo v našej sekcií Blockchain.

 

Blockchain, kryptoaktíva a NFT

Máte záujem o túto službu?