Eurofondy, investovanie a alternatívne financovanie projektov

Počas našej praxe sme sa stretli s nízkou znalosťou klientov o možnostiach alternatívneho financovania svojich projektov. Kvôli tomu sme rozšírili portfólio našich služieb, kedy spolu s našimi partnermi na oblasť eurofondov a alternatívneho financovania dokážeme pomôcť nájsť tie najvhodnejšie možnosti pre financovanie projektov.

  • Financovanie z verejných zdrojov - Eurofondy, granty a dotácie
  • Financovanie zo súkromných zdrojov - Komerčné financovanie (investície), Crowdfunding
  • Poradenstvo pri dotačnej politike

Okrem informácií o uvedených možnostiach, klientom dokážeme právne zastrešiť celý proces získavania finančnej pomoci. Či sa jedná o pomoc s identifikáciou MSP, splnenia podmienok De Minimis, overenie oprávnenosti žiadateľa o dotáciu či verejné obstarávania v rámci financovania projektu z verejných zdrojov, alebo právnu pomoc pri zmluvnom nastavení investícií zo súkromných zdrojov.

Zároveň sme pre klientov spracovali zoznam equity fondov, ktoré môžu využiť na financovanie svojich projektov.

Eurofondy, investovanie a alternatívne financovanie projektov

Máte záujem o túto službu?