Právo duševného vlastníctva a informačných technológií

Máme skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva a služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, veľké množstvo úspešných registrácií ochranných známok, ako aj zastupovanie klientov v konaniach vedených Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a taktiež aj v súdnych sporoch a mimosúdnych jednaniach pri sporoch z práva duševného vlastníctva, napr. pre porušenie práv z ochrannej známky spoločnosti distribuujúcej kozmetické prípravky zo zahraničia do Slovenskej republiky a ochrany práv k obchodnému menu, či doménovému menu.

Poskytli sme služby viacerým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti IT, najmä pri vypracovaní zmluvnej dokumentácie, poradenstvo k otázkam autorského práva a jeho ochrany a udeľovaniu licenčných oprávnení.

Od mája 2024 sme akreditovaní poskytovať službu IP Scan-u, pod ktorou sa rozumie audit duševného vlastníctva spoločnosti.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Právo duševného vlastníctva a informačných technológií

Máte záujem o túto službu?