Finančné právo

V oblasti finančného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre slovenské i zahraničné subjekty poskytujúce finančné služby na slovenskom i českom trhu, ako napr. finančné sprostredkovanie, poskytovanie spotrebiteľských a iných úverov. Zastupujeme klientov pri podaní žiadostí o udelenie povolení na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov – napr. v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V rámci poradenstva sa venujeme nastaveniu a zosúladeniu postupov týchto subjektov s príslušnými právnymi predpismi a legislatívnymi zmenami, vypracúvanie obchodných podmienok, interných predpisov, podaní na príslušné orgány ako aj zastupovaniu pred orgánmi dozoru (Národná banka Slovenska, Česká národná banka, a ďalšie).

Máme skúsenosti i s poradenstvom spoločnostiam, venujúcim sa elektronickým menám (kryptomeny).

Zobraziť projekty, ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Finančné právo

Máte záujem o túto službu?